Lahingukool korraldab Varstu alevikus taktikaharjutuse

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool viib 14. septembril Varstu alevikus läbi taktikaharjutuse, kus harjutatakse julgeoleku tagamist asustatud punktis.

Harjutus algab Varstu alevikus neljapäeva hommikul kell 8 ning lõppeb kell 18. Õppuse käigus eravaldustesse ei siseneta ning kohalike elanike igapäevategevusi ei häirita. Õppusest võtab osa ligikaudu 70 tegevväelast, sõidukitest seitse veoautot ja kaks maasturit. Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda ning tehnika liigub ainult mööda sõiduteid.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

 

 

Jaga