Vest päästab veest!

Riivo Mölter

Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

 

Viimastel aastatel on tunduvalt elavnenud liiklus meie jõgedel ja järvedel. Sellest annavad tunnistust sadamakaid, mida üha laiendatakse ja juurde ehitatakse. Samuti ei saa puhkepäevadel jätta märkamata mööda maanteid autode järelkärudel veekogude äärde tiritavad kaatrid ja paadid, mida õhtupoole veeskamiskohas jällegi kärule upitatakse.

Aluseid on mõningatel veekogudel sedavõrd palju, et harv pole juhus, kus võimsat kaatrit katsetada otsustanud kapten seab lainetusega ohtu väikse paadi ehk „pähklikoorega“ veekogule ilusat loodust nautima või kalaõnne otsima tulnud matkasõbra. Vee peal ja vees varitsevad väikelaeva ja selle juhti peale teiste „liigikaaslaste“ muudki ohud. Meie veekogude vesi on enamjaolt läbipaistmatu, mis tähendab, et isegi väikesel kiirusel pole näha veepinna all varitsevaid takistusi. Muutuv veetase ja tuuled kannavad omakorda prügi vee peale, millega kokku põrgates paat puruneda ning sõitjad uppumisohtu sattuda võivad. See kõik nõuab ühelt poolt ettevaatust liiklemisel, teisalt valmisolekut õnnetusteks, mis enamasti ei hüüa tulles. Viimast tõde meeles hoides tuleb vee peal viibimise ajal alati ja kogu aeg kanda päästevesti!

Viimati päästeameti algatusel läbi viidud uuringus vastasid inimesed küsimusele: „Kas päästevest on alati vajalik veesõidukiga sõidul?“ 86% jaatavalt. Samas küsimusele: „Kas te kannate paadisõidu ajal päästevesti?“ vastas jaatavalt ainult 51% küsitletutest. Päästevesti rolli elupäästjana tuletab päästeamet seekord vee peal liiklejatele meelde suvise kampaaniaga. Selle ajal kõlavad nii tele- kui raadioeetris tähelepanu köitvad sotsiaalreklaamid. Ühtlasi jagame informatsiooni erinevat tüüpi vestide ja nende omaduste kohta rahvaüritustel ning sotsiaalmeedias.

Jõgedel ja järvedel veesõidukitega liiklejate seljas on juba praegu üha enam näha päästeveste. Paljudel on vest selga ka õigesti kinnitatud, mitte pelgalt moepärast. Kuid tasub meeles hoida, et pooled eelmise aasta 46 uppumissurmast juhtusid just Lõuna-Eestis, kus on rohkesti siseveekogusid. Seega on meie veeohutuskultuuris uppumiste ennetamiseks koos veel palju ära teha.  Selleks vaata kõige pealt, et vest oleks õigesti seljas endal, lapsel ja sõbralgi, sest: Kes armastab elu, see kannab päästevesti! Uuri lähemalt vesti õige kandmise ja eri tüüpi vestide kohta internetist http://veeohutus.ee/vest/.

 

PÄÄSTEAMET

Päästeamet

Kommunikatsiooniosakond

 

 

Jaga