KUTSE Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ETTEVÕTLUSE ARENGUSTRATEEGIA SEMINARILE

Hea ettevõtja, MTÜ ja avaliku sektori esindaja!

Olete oodatud osalema ühinevate Lõuna-Võrumaa omavalitsuste ettevõtluse arengustrateegia koostamise seminarile kolmapäeval, 17. mail 2017 kell 14.00-17.00 Nopri tallu (Kärinä küla, Misso vald).

Arengustrateegia on aluseks ettevõtluse edendamisel ühinevates Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdades.

Strateegiaseminari eesmärgiks on töötada välja ühinenud omavalitsuse ettevõtluse visioon, eesmärgid ja üldised tegevussuunad. Samuti ootame osalejate tagasisidet ettevõtlusvaldkonna tänastele tugevustele ja kitsaskohtadele.

Hea ettevalmistatuse tagamiseks palume Teil registreeruda hiljemalt 15. maiks (k.a) alloleval lingil:

https://goo.gl/forms/F7E0xFp97HMe7ICy1

Strateegiaseminar loob olulise lähtekoha ettevõtluse arendamiseks piirkonnas. Teie panus on väga tähtis, ootame aktiivset osavõttu!

Seminari läbiviimist ja strateegia koostamist korraldab OÜ Cumulus Consulting. Strateegiadokument valmib 2017. aasta juuliks.

 

 

Jaga