Kohustuslik elektrisüsteemiaudit aitab ennetada põlenguid

Eestis on endiselt väga palju kortermaju, mis on ehitatud aastakümnete eest ning mille ühine elektrisüsteemi osa ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. Kortermaja elektrisüsteemi olukorrast ülevaate saamiseks tuleb tellida audit, mis on seadusega kohustuslik.

Eesti Energia elektritööde osakonnajuhataja Andrus Alase sõnul on üle Eesti kortermajade üldelektrisüsteemide olukord üsna kehv. „Meie inforuumis on sagedased uudised selle kohta, et mõnes kortermajas süttis elektrikilp. Sellised juhtumid leiavad aset nii Rummus, Tamsalus, Haapsalus, Jõgeval, Valgas kui mujal Eestis. Suuremates linnades tegutsetakse kortermajade uuendamisega aktiivselt ning muu hulgas tegeletakse ka elektrisüsteemide kaasajastamisega. Aastakümnete eest ehitatud ühine elektrisüsteemi osa ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. Ühest küljest on elektrisüsteemidel omadus aja jooksul väsida, teisest küljest ei ole 60-ndatel, 70-ndatel ja 80-ndatel aastatel ehitatud elektrisüsteemid mõeldud tänaste võimsuste tarbeks. Korteri omanik võib küll oma koduse elektrisüsteemi olla uuendanud, kuid korteri ning võrguettevõtte vahel olev kortermaja võrk võib osutuda ohtlikuks pudelikaelaks. Korterite tarve võib ületada maja üldsüsteemi ressursi ning asjatundmatu ümberehituse tulemusena ei ole õnnetus enam ebatõenäoline,“ kommenteeris Alas.

Kortermaja elektrisüsteemi olukorrast ülevaate saamiseks tuleb tellida audit, mis on seadusega kohustuslik. Auditi eesmärk on tutvuda maja elektrisüsteemi üldosaga, seda mõõdistada ja analüüsida ning kirjeldada ära maja elektrisüsteemi probleemid. Kui probleeme ei ole, tunnistab audiitor maja elektrisüsteemi nõuetekohaseks ning olenevalt elektrisüsteemi vanusest tuleb sama protsess läbida taas 5 või 10 aasta pärast. Probleemide ilmnemisel koostab audiitor neist nimekirja, mille alusel on võimalik tellida konkreetselt tööd just probleemide lahendamiseks. Audiitor oskab anda ka muud nõu, mis puudutab seda, kes võib elektritööd teha ning kas ja kuidas tuleb elektrisüsteemi hooldada.

 

 

Jaga