Võrumaa omavalitsused lähevad üle ühtsele tugiisikuteenuse korraldusele

Võrumaa omavalitsused alustasid märtsist tugiisiku teenuse ümberkorraldamist, et ühtlustada maakonnas teenuse kvaliteeti, kättesaadavust ning suurendada teenuse mahtu. Sellega soovitakse parandada erivajadusega inimeste toimetulekut ning toetatakse nende osalemist tööturul.

„Möödunud aastal läbi viidud Võrumaa omavalitsuste sotsiaalteenuste olukorra analüüsist selgus, et tugiisiku teenuse arendamine on üks valdkonna olulisemaid prioriteete, sest käärid teenuse vajaduse ja kättesaadavuse vahel on suured,“ sõnas Võrumaa Omavalitsuste Liidu juht Mailis Koger. Kogeri sõnul on täiskasvanute tugiisiku teenuse kättesaadavus siiani olnud maakonnas ebaühtlane. Selle üks põhjuseid on muu hulgas olnud teenuse korraldamise keerukus ühe omavalitsuse piires. Probleeme on olnud nii igale abivajajale sobiva tugiisiku leidmisel, kui ka logistika korraldamisel.

Analüüsi tulemustest ajendatuna koostati kõigi Võrumaa omavalitsuste osavõtul olukorra lahendamiseks kava, mis näeb ette teenuse korraldamise maakondlikku koondumist. Selline lahendus suurendab teenuse mahtu ja seeläbi on lihtsam leida tõhusamaid teenuse korraldamise viise. Samuti aitab see koondada erialase pädevuse ja parandada teenuse kvaliteeti.

Võrumaa omavalitsuste plaan sai positiivse rahastusotsuse Euroopa Sotsiaalfondist Sotsiaalministeeriumi kaudu korraldatava meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused". Projekti kogumaksumus on ca 443 000 eurot, mille abil viiakse kahe aasta jooksul teenus vähemalt 160 abivajajani, et parandada nende toimetulekut.

Projekti eestvedaja on Võrumaa Omavalitsuste Liit ning projektijuht on Kadri Kangro.

 

 

Jaga