Varstu Vallavolikogu 27.12.2016 istungi kokkuvõte

2016 aasta viimasel volikogu istungil 27.detsembril Rõuge Rahvamajas,  kinnitati Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping ja selle lisad ning otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Haanjamaa vald.

Pildil viie valla volikogu liikmed ja vallavanemad peale ühinemislepingule allakirjutamist

Kinnitatud ühinemisleping koos lisadega on avalikustatud Varstu valla kodulehel ja avaldatud Riigi Teatajas.

 

 

Jaga