11. ja 12. detsembril 2016 toimub ühinevate valdade rahvaküsitlus.

Ootame kõigi ühinevate valdade elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks.

Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsusüksuse maa-alal.

Küsitlus toimub pühapäeval, 11. detsembril ja esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18 järgmistes küsitluspunktides:
1. Haanja vald − Haanja vallamaja (Haanja küla, Võru tee 15, telefon 518 0682, 782 9111)
    Ruusmäel vallavalitsuse ruumis (Ruusmäe küla, Mäe tee 2, telefon 5347 3150)
2. Misso vald − Misso rahvamaja (Misso alevik, Tsiistre tee 3, telefon 5302 8090)
3. Mõniste vald − Mõniste Vallavalitsus (Mõniste küla, Tedre, telefon 520 6698)
4. Rõuge vald − Rõuge rahvamaja (Rõuge alevik, Metsa tn 1, telefon 5565 0450)
5. Varstu vald − Varstu Vallavalitsus (Varstu alevik, Järve tn 1, telefon 526 3399 või 7821353 vallasekretär).

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, osaleda saab vaid elukohajärgse valla küsitluspunktis.

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada hiljemalt 12. detsembril 2016. a kella 15.00-ks.

Küsitlused toimuvad ainult küsitluspunktides, elektroonilist küsitlust ei toimu. 
Loodame , et kõigi valdade valimisealised elanikud otsustavad rahvaküsitlusel maksimaalselt osaleda ning leiavad selleks endale sobiva aja rahvaküsitluseks ette nähtud kahe päeva jooksul oma elukohajärgses küsitluspunktis.

 

 

Jaga