Ühinevate volikogude ühise istungi kutse nr 1-4/382

Varstu Vallavolikogu erakorraline istung toimub teisipäeval,

15. novembril 2016. a kell 18.30 Varstu Kultuurikeskuses

 

Päevakorra projekt:

1. Ühinemisjärgsele uuele omavalitsusüksusele nime valimine

1.1. häältelugemiskomisjoni koosseisu kinnitamine

1.2. uuele vallale nime valimise protseduurireeglite kinnitamine

1.3. I  hääletusvooru läbiviimine

1.4. II hääletusvooru läbiviimine

1.5. häältelugemiskomisjoni protokollide ja ühinemisjärgsele uuele omavalitsusüksuse nime kinnitamine

 

Ale Sprenk

Varstu Vallavolikogu esimees

 

 

Jaga