Maksu- ja tolliameti andmetel on Eestis ligi 16 000 kinnistut, mille senine omanik on surnud ja uus omaja ei ole kande parandamiseks avaldust esitanud

Kinnistusraamatus olevad andmed peavad peegeldama tegelikkust. Äsja ilmus erinevates väljaannetes Tartu maakohtu kinnistusosakonna teade, milles paluti käesoleva aasta 1. novembriks kinnistusraamatus end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud.

Samuti viidatakse teates, et juhul, kui omanik kinnistusraamatu kande parandamist taotlenud ei ole, on võimalik kohustuse täitmiseks määrata korduvalt kuni 3200-eurost rahatrahvi.

Pärijal tuleks pöörduda notari poole selleks, et pärast kinnistu omaniku surma ennast selle omanikuks vormistada ja kinnistusraamatu andmed tegelikkusele vastavaks muuta.

Juhul kui pärimismenetlus on juba läbi viidud, pärija(d) välja selgitatud ning neile pärimistunnistus väljastatud, tuleb kinnistusraamatu kande muutmiseks esitada kinnistusosakonnale sellekohane avaldus. Avalduse saab esitada kinnistusportaali (lisada omandiõiguse aluseks olevad dokumendid) või pärimismenetluse läbiviinud notari kaudu, kes abistab pärijat avalduse teksti koostamisel ja kinnistusosakonnale esitamisel.

Kui pärimismenetlust seni algatatud ei ole, siis tuleb pöörduda  mõne notaribüroo poole kes teostab pärimismenetluse ja väljastab pärimistunnistuse.   Pärast pärimistunnistuse väljastamist esitab pärija kinnistusosakonnale avalduse omaniku kande muutmiseks. Notari tasu kinnistusosakonnale esitatava kandeavalduse koostamisel ja kinnitamisel on 45 eurot.

Kehtiva seaduse järgi on pärimisest võimalik loobuda kolme kuu jooksul pärandaja surmast. Kui pärandist loobumine või vastuvõtmine on vormistamata või pärimisega seoses tekivad täiendavad küsimused, tuleks pöörduda notari poole. Kõikide notarite kontaktandmed on https://www.notar.ee/19765

Lisainfot pärimisõiguse ja -menetluse kohta saab veebilehelt https://www.notar.ee/483

 

Notarite Koda

 

 

Jaga