Kõrgepalu pargi hoolduskava

Kõrgepalu Arendus MTÜ on teinud Kõrgepalu mõisa pargile hoolduskava KIKI toetusel.

Seletuskiri .pdf formaadis on kättesaadav siit.

 

 

Jaga