Neli Võrumaa valda alustasid ühinemiskõnelusi

Rõuge, Haanja, Misso ja Varstu vald alustasid 01. juunil läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks.

„Meie ühine otsus on, et kõik osapooled on läbirääkimiste laua taga võrdsete partneritena. Oluline soov on viia haldusreform ellu kohalike elanikega arvestavalt ning kaasates maksimaalselt kogukondi,” ütles Rõuge vallavanem Tiit Toots.

Rõuges kolmapäeval toimunud esimesel koosolekul lepiti kokku ühinemisprotsessi esialgne ajakava ning ühinemislepingu sisustamiseks otsustati moodustada komisjonid. „Jagasime osapoolte ootusi ühinemisprotsessile, arutasime kitsaskohti ning määratlesime ühised eesmärgid,” lisas Toots.

Valdade elanikke hoitakse haldusreformi edenemisega kursis teavituskoosolekute ja temaatiliste infolehtede kaudu. Sügisel, kui ühinemisleping on koostatud, toimub lepingu avalik väljapanek inimeste arvamuste väljaselgitamiseks.

Ühinemisprotsessi aitab eksperdina läbi viia Kadri Tillemann. Järgmine juhtrühma koosolek toimub juuli alguses.

 

 

Jaga