Abivahendite vajajatele

Astangu Keskkonna Kohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse  kodulehel: www.abivahendikeskus.astangu.ee

saate tutvuda abivahendi teatmikuga, mis on välja  töötatud abivahendi määruse loetelu põhjal.

Teatmikus on välja toodud kõik riigi poolt kompenseeritavad abivahendid koos ISO-koodide, nimetuste, kirjelduste, näidustuste, abivahendi vajaduse tuvastajate ja piltidega.

 

Loome koos paremat elu iga päev, iga mõtte ja teoga

 

 

Jaga