Haldusreformist

Varstu Vallavolikogu kujundas   19.01.2016 istungil välja kaks seisukohta: Võrumaal võiks  tekkida kaks omavalitsust – Võrumaa ühendvald ja Võru linn ning teiseks võimaluseks peetakse Varstu  valla ühinemist ümbruskonna valdade Mõniste, Rõuge, Haanjaga, seal elab 01.01.2016 seisuga kokku 5268 inimest ehk napilt üle nõutava 5000 elaniku piiri. Otsust langetada volikogul plaanis ei olnud ja valiku tegemisega ei kiirustata.  

Varstu valda on laekunud järgmised ettepanekud:

Mõniste Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ning ettepaneku tegemine ühinemisläbirääkimiste alustamiseks  (15.01.2015 otsus nr 1)
Mõniste Vallavolikogu on 15. jaanuaril 2016 toimunud istungil otsustanud algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning teha ettepaneku kõigile maakonna omavalitsuste  ja Võru linna volikogudele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

Meremäe Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine  (15.01.2015 otsus nr 1)
Meremäe Vallavolikogu on 15. jaanuaril 2016 toimunud istungil otsustanud teha ettepaneku  kõigile maakonna omavalitsuste  ja Võru linna volikogudele algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.

Rõuge Vallavolikogu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks ettepaneku tegemine  (27.01.2015 otsus nr 1)    
Rõuge Vallavolikogu on 27. jaanuaril 2016 toimunud istungil otsustanud algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning teha ettepaneku Haanja, Mõniste ja Varstu Vallavolikogudele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

 

 

Jaga