2016. aastal avaneb võimalus taotleda rahastust Võrumaa suurobjektidele

Riigihalduse minister Arto Aas kinnitas Võrumaa konkurentsivõime tugevdamise (PKT) tegevuskava. Tegevuskava kinnitamise järel avab EAS 2016. aasta alguses esimese taotlusvooru 4 808 752 euro ulatuses. Võrumaa tegevuskava nimetas 12 prioriteetset projekti maakonnas, mille arendamiseks saab edaspidi PKT meetmest vahendeid taotleda.

Võrumaa tegevuskava koostati tuginedes maakonna ja kohalike omavalitsuste arengukavadele. PKT meetme kaudu toetatakse terviklike turismiatraktsioonide arendamist, ettevõtluse tugitaristu kaasajastamist, inkubatsioonivõimaluste väljaarendamist, avaliku ruumi (sh linnaväljakute) kaasajastamist ning keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste (sh kergliiklusteede) arendamist.

 

Võrumaa tegevuskavas on kirjeldatud järgmisi objekte:

Vastseliina piiskopilinnus – keskaja teemapark „Novum Castrum per saecula"

Ettevõtlusinkubatsiooni teenuse arendamine Rõuges ja Rõuge tööstusala tugitaristu parendamine

Tootmis- ja loomeinkubaatori rajamine Vana-Antsla mõisa

Võrusoo tööstusala taristu I etapi väljaarendamine

Haanja Puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks

Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu soojavõrguga ühendamine

Võru linna keskväljaku rajamine

Maaelukeskuse loomine Misso valda

Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu tagamine (kergliiklustee)

Vastseliina ettevõtlusala arendamine

Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine

Osula alevi – Varese ristmiku vaheline kergliiklustee

Kõrgepalu mõisakompleksi arenduse kajastamisest PKT kavas loobus antud hetkel omanik ise.

Tegevuskavaga saab lähemalt tutvuda Võru maavalitsuse veebilehel.

 

Kuna PKT meetme käivitamine on võtnud riigil loodetust rohkem aega, on paljud arendused olnud pikemat aega ootel. EAS avab taotlusvooru hiljemalt 29. jaanuaril ning taotluseid saab esitada kuni 29. aprillini. Esimeses voor avatakse pooles mahus Võrumaale planeeritud PKT summast.

 

Esialgsest PKT tegevuskavast jäid kinnitatud versioonis välja kaks tegevust. Üks neist oli nn Back in Bussiness projekt, mis oli planeeritud kuue Võrumaal arendatava tööstusala efektiivseks turundamiseks ja käivitamiseks. Back in Bussiness tegevused viiakse ellu kavatsetud mahus ja tegevustena Võrumaa PATEE kava kaudu (piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks). Kõrgepalu mõisakompleksi arenduse kajastamisest PKT kavas loobus omanik ise.

 

PKT meede on Euroopa Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2014-2020 aasta meede, mis on suunatud kõigile Eesti piirkondadele, välja arvatud Tallinna ja Tartu linnale. Meetme eesmärk on tugevdada piirkondades eeskätt ettevõtluskeskkonda ning liikuvust.

 

Lisainfo:

Britt Vahter

Võru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tel 52 33 009

Jaga