Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumi ning kohalike omavalitsustega jagab novembris 2015  Euroopa Liidu toiduabi. Euroopa Liidu toiduabi  väljastatakse Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud nimekirjas olevatele isikutele  ning toiduabi sihtgrupp moodustus inimestest, kes perioodil 01.08.2015-30.09.2015 olid toimetulekutoetuse või vajaduspõhise peretoetuse saajad. 

Jaga