Teated

 

Suurjäätmete kogumiseks paigaldatakse  15. mail 2015 Varstu alevikku ja Krabi külla konteinerid, kuhu valla inimesed kahe päeva jooksul suurjäätmeid viia saavad.  Konteinerisse võib panna vana mööblit, suuremõõtmelisi- ja koristusjäätmeid.

Ei tohi ladustada olmeprügi, ohtlikke jäätmeid, eterniiti, elektroonikat ning autokumme.

Palume konteinerit mitte üle kuhjata, sest siis ei ole võimalik transportida!

 

Varstu Vallavalitsus

 

 

 

Laupäeval, 16. mail teeme Vana-Roosa kalmistul talgupäeva.

Ootame kõiki kella  9.oo-st  koristustöödele: võsa raiumine, mõne suure puu mahavõtmine,  riisumine jne.  

Kaasa võtta tööriistadeks rehad, labidad, kirved jms.

 

Vana-Roosa kalmistuvaht

 

Jaga