Vajaduspõhise peretoetuse määramise ja maksmise kohta järgmisel aastal

 

Alates 01.01.2015 tõuseb nii  vajaduspõhine peretoetus kui  ka toetuse arvestamise aluseks olev perekonna  sissetulekupiir.

Toetuse suurus on alates 01.01.2015:

·         1 lapsega peredel  - 45 EUR/kuus

·         2 lapsega peredel  - 90 EUR/kuus

Sissetulekupiir alates 01.01.2015:

·         perekonna esimesele liikmele -  329 EUR  

·         igale järgnevale vähemalt 14-aastasele  liikmele – 164,5 EUR

·         igale järgnevale alla 14-aastasele liikmele -  98,7 EUR

 

Vajaduspõhise peretoetuse kohta täpsem info on leitav siit: http://www.sm.ee/et/perehuvitised

Jaga