SIGADE AAFRIKA KATK ON REAALNE OHT SEAPIDAMISELE

 

Sigade Aafrika katk (edaspidi SAK) on väga nakkuslik ning ägedalt kulgev nii kodu- kui metssigade viirushaigus, mis iseloomustub palaviku, verejooksu, põletikuliste muutustega mitmesugustes elundites ja suure suremusega (kuni 100% loomadest). SAKi ei haigestu inimesed ning ka teised loomaliigid, kuid nad võivad viirust edasi kanda. SAKi ravi ning vaktsiin selle vastu puuduvad. Praegusel ajal Venemaal, Poolas, Leedus, Lätis ja Valgevenes laialdaselt levivale SAKile on iseloomulik haiguse üliäge vorm, mida iseloomustab sigade äkksurm ning muude väliste haigustunnuste puudumine.

Haigusetekitaja levib otsesel kontaktil haige loomaga või tema eritistega. Sigade nakatumine võib toimuda ka kaudselt näiteks nakatunud loomadelt pärinevat liha sisaldava sööda või toidujäätmete söötmisel, haigustekitajaga saastunud sööda, joogivee, allapanu, sõiduvahendite, sisseseade, joogivee, riiete vahendusel. Metssigade nakatumine toimub enamasti metsa viidud SAK haigestunud kodusigade korjuste, tapajäätmete või toidujäätmete vahendusel. Viirus on väliskeskkonna tingimustele väga vastupidav, säilides: külmutatud lihas mitu aastat; soolatud lihas kuni 310 päeva; suitsutatud lihas kuni 6 kuud; mullas ja pinnases kauem kui 6 kuud; loomakorjustel kuni 2 kuud; metsseaväljaheidetes kuni 11 päeva,  viirus hävib kuumutamisel 70 °C juures.

Loomade haigestumisest või hukkumisest peab loomapidaja viivitamatult informeerima veterinaararsti.

MEELESPEA SEAPIDAJALE

Kaitsmaks oma loomi nakatumise eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid:

·         ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;

·          enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, pese käed, desinfitseeri või vaheta jalanõud;

·          hoia karja juurde toodav loom karjasolevatest loomadest eraldi (karantiin);

·          hoia haige loom eraldi tervetest;

·          väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga;

·          ära sööda sigadele toidujäätmeid;

·          teosta näriliste ja putukate tõrjet;

·         takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse;

·         ära vii seakorjuseid ega muid loomseid saadusi loodusesse, kus metssead võivad neile ligi pääseda ja nakatuda.

·         nõua nende bioohutusmeetmete täitmist kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad.

MEELESPEA JAHIMEHELE

Ole praegu metsas ringi liikudes väga tähelepanelik. Igast leitud surnud seast teata maakondlikule veterinaarkeskusele. Lisaks järgi alltoodud soovitusi.

·         Kütitud metssea sisikonna eemaldamisel kasuta ühekordseid kaitsekindaid ja pärast pese käed vee ja seebiga.

·         Puhasta ja pese (desinfitseeri) kõik riided ja kogu varustus (jalanõud, jahikott, nuga ja teised materjalid).

·         Hoidu loomakasvatushoonetesse minekust! Kui sinna minek on vajalik, siis järgi rangeid bioohutusmeetmeid (käi pesemas, vaheta riided ja jalanõud)

·         Ära too kütitud metssiga, tema nahka, liha või muud osa majapidamisse, kus peetakse sigu.

·         Kui näed metsseal sigade Aafrika katkule iseloomulikke haigustunnuseid (näiteks verevalumid elundites, turses ja punased lümfisõlmed, suurenenud põrn), siis teavita sellest maakonna veterinaarkeskust või volitatud veterinaararsti.

·         Jahi käigus tekkinud loomseid kõrvalsaadusi või toidujäätmeid ei tohi põllumajandusloomadele sööta.

MIDA VEEL TEHA?

Loomapidajad, kes Te ei ole oma sigu registreerinud PRIA-s, siis tehke seda koheselt ja informeerige ka oma valla volitatud veterinaararsti sigade olemasolust farmis, et oleks vajadusel võimalik abinõud tarvitusele võtta.

VAJALIKUD TELEFONINUMBRID

Valla volitatud veterinaararst:

Antsla vald,  Varstu valla Varstu piirkond – Martin Saavo 516 5630

Mõiste vald, Varstu valla Krabi piirkond – Arvo Mõttus 5342 5688

Misso vald – Hege-Ly Ojaots 523 0322

Meremäe ja Vastseliina vald – Piret Palok 508 6447

Rõuge ja Haanja vald – Helju Velks 5344 1801

Lasva ja Võru vald – Raivo Suumann 518 9654

Sõmerpalu vald – Ulrich Verrev 529 7865

Võrumaa Veterinaarkeskus 782 4051; 5086934

Peaspetsilist ELLE HORN 523 3097

 

Täiendav info:  http://www.agri.ee/et/seakatk

 

Jaga