Kergeusklik inimene on mängukann iga kelmi käes

 

Tehnikasajand pakub rohkelt võimalusi mitmesugusteks tehinguteks telefoni või Interneti vahendusel. Paraku inimesed ei teadvusta endale seda, kui lihtsalt on võimalik taoliste tehingute läbi kahju saada. Liialt heauskne inimene võib kergekäeliselt sõlmitud tehingu kaudu kelmide kaasabil üpriski lihtsalt petta saada kas siis interneti, telefoni teel või isegi reaalmaailmas enesele teadmata.

Aastate vältel on kasvavaks trendiks saanud kelmused, mis on tänasel tehnikaajastul suuresti üle kolinud juba virtuaalkeskkondadesse. Võrreldes mulluse esimese kolme kuu näitajaid selle aasta sama perioodiga on registreeritud kelmuste arv kasvanud umbes kolmandiku võrra.

Karistusseaduse mõistes tähendab kelmus teadlikult loodud vale arusaama tegelikest asjaoludest ning sellega saadud varalist kasu ja kannatanule tekitatud varalist kahju.  Kelmus on karistatav nii kuriteona kui ka väärteona.

Nii, kuidas areneb meie ühiskond, nii arenevad ka kelmuste toimepanemise viisid. Kelmid leiavad üha uusi ning kavalamaid pettuste toimepanemise mooduseid, kuidas heausksete inimeste pealt  hõlpsamini raha teenida. Kui üks kelmuse viis on aegunud, leitakse uus kaasaegsem võimalus. Tänapäeval leiavad suur osa kelmustest aset virtuaalmaailmas. Algselt kasutatakse kelmuse toimepanemisel isiklikku nime.  Kui nimi aga liigse populaarsuse saavutab, hakatakse kasutama teist libanime.

Veebiportaalides pakuvad kelmid absoluutselt kõike, viimasel ajal on eriti populaarseks saanud mitmeid kordi turuhinnast odavamate nutitelefonide pakkumised. Hoogsalt tegeletakse ka tavatelefonide, ehete, lapsevankrite ja autode pakkumisega.

Veebiportaale külastades peaks ostjad aga eriliselt ettevaatlikuks tegema asjaolu, kui populaarset nutitelefoni pakutakse mitmeid kordi turuhinnast odavamalt. Selliste pakkumiste levinud petuskeem jätab kliendid tihti aga peale ülekannet pika ninaga. Pole harv juhus, kui müüjad asuvad vabandama ning erinevaid põhjuseid välja tooma, miks ei ole võimalik tellitud telefoni ostjale saata. On olnud ka juhuseid, mil müüjad nõuavad isegi lisaraha postikulu või kauba ootamatu hinnatõusu tõttu.

Võimalusel peaks ostja aga püüdma müüjaga kindlasti kokku saada, kui ostja elab soovitud teenusest või pakutavast kaubast aga liiga kaugel, tuleks alati kaaluda võimalust kaupa üle vaatama saata piirkonnas elav tuttav või sugulane. On üldlevinud, et kelmid väldivad reaalmaailmas ostjaga kohtumist, see on aga üks ohumärkidest, mis peaks ostja ettevaatlikumaks muutma.

Et mitte langeda kelmuse ohvriks on soovitav veebikaubamajades kasutada deposiidimakset. See tähendab, et müüjale ei laeku raha enne, kui ostjal on tellitud kaup käes. Vältimaks pettusi ning oma klientide kuriteo ohvriks langemist kasutavad juba paljud müügiportaalid nagu osta.ee,okidoki.ee just sellist võimalust.

Isikuandmete ja nime varjamiseks kasutavad paljud kogenud petturid teise isiku arvelduskontot. Arvelduskonto omanik saab pettuse teel teenitud tulust väikse osa, ülejäänu liigub aga idee autori tasku.

Aasta-aastalt on meedia vahendusel järjepidevalt elanikkonda teavitatud, mil kuskil piirkonnas kelmid aktiivseks muutunud on ning missugused skeemid parasjagu populaarsed on. Ääretult oluline on, et see info jõuaks läbi nooremate pereliikmete ka vanavanemateni, kes pahatihti just telefonikelmide ohvriks langevad. Telefonikelmide levinud petuskeemi kohaselt helistatakse eakale inimesele ning teatatakse, et tema laps või lapselaps on põhjustanud liiklusõnnetuse. Kelmid küsivad heauskselt eakalt inimeselt edasiste sekelduste vältimiseks sularaha või väärismetalli.

Hoolimata usinast teavitustööst on ette tulnud ka selliseid juhtumeid, kus eakad inimesed on kelmidele  raha üle andnud. Politsei rõhutab aga, et sellisel juhul on tegu levinud petuskeemiga ja kindlasti ei tohiks raha skeemitajatele maksta. Kohe tuleb juhtunust teavitada politseid.

Harvad pole ka juhused, kus kelmid valivad reaalmaailmas endale ohvritena välja pisut asotsiaalse eluviisiga heausksed isikud, kes on kasvõi pudeli kangema nimel nõus ühes kelmiga näiteks elektroonika poest läbi astuma ja enda nimele sealt võõrale kaup liisida. Kaup liigub otse kelmi kätte ja kannatanule jäävad vaid võlad.

Selge on see, et keegi meist ei taha sattuda pettuse ohvriks. Selleks peame aga ise olema hoolikamad ja valvsamad. Iga veebiostu puhul tuleb kontrollida inimeste tausta, lihtsaim moodus on selleks teha kodune taustauuring Google otsingumootorit kasutades. Staažikamate kelmide kohta leiab virtuaalmaailmast kusjuures väga palju informatsiooni.

Juhul, kui te olete siiski langenud pettuse ja kelmuse ohvriks, tuleb juhtunust viivitamatult politseid teavitada, edastades kõik olulise info detailideni välja. Mida kiiremini info politseini jõuab, seda suurem on võimalus, et kelmid ka tabatakse.

 

Joosep Puiestee

politseikadett

 

Lõuna prefektuur

Jaga