Tunnustamine

Varstu Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel tunnustati meie väljapaistvad ja teenekaid kaaskodanikke.

Vallapoolse erilise austusavaldusena anti Varstu valla vapimärgid järgmistele isikutele Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla maine kujundamisel ning seoses Eesti Vabariigi 96. aastapäevaga:

1)  Sigmar Tammemägi – väljapaistvate teenete eest valla spordielu arendamisel motospordi valdkonnas:

2)  Lagle  T i k k -  väljapaistvate teenete eest valla elanikele apteegiteenuste osutamisega; 

3)   Maia  E r i k s o n - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;   

4)   Mare  T a r a - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;

5)  Neidi  H a n s e n - väljapaistvate teenete eest majandus- ja ettevõtlusõppe edendamisel Varstu koolis; 

6)   Anne  K i b a l - väljapaistvate teenete eest Varstu valla koolisporditöös;   

7)   Tiia  P e h l a k - väljapaistvate teenete eest  Krabi õpilaskodu arendustöös.   

 

Vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest tänu avaldamiseks anti Varstu valla tänukirjad vallavalitsuse ettepanekul Ave ja Arvi  Saluorule   eduka osalemise eest vabariiklikul konkursil  „Eesti kaunis kodu 2013“  ning Tiiu  Liiskmann`ile  kauaagse aktiivse osalemise eest küla- ja seltsielus. Varstu kooli ettepanekul  Õnne Saluorule ja Rainer Vissel`ile     Varstu kooli  vilistlaste kokkutuleku õnnestunud korraldamise eest ning  Kerly Uppin`ile  tulemusliku ja kohusetundliku töö eest Varstu koolis. Krabi kooli ettepanekul Lemmi  Pehlak`ule  kauaaegse  ja kohusetundliku töö eest (15.a.töötanud). Varstu lasteaia Sipelgas ettepanekul   Ilmar  Vahemets`ale ja Leo Männiste` le koostöö eest lasteaia õueala heakorrastamisel, Katrin  Pudersell` ile  koostöö eest lasteaia tervisekasvatuse edendamisel ja Katrin  Parv` ele tulemusliku ja kohusetundliku töö eest lasteaias. 

Jaga