Maksu ja Tolliameti teade

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) sotsiaalmaksu avansilised maksed 2014. aastal

2014 aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 320 eurot (2013.

aastal kehtinud 290 asemel). Seega on FIE sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 105,6

eurot kuus ja 316,80 kvartalis.

 

Pensioni maksuvaba tulu tõus alates 2014. aastast

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist tõuseb residendist füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu

pensioni korral 2520 euroni aastas (ehk 210 euroni kalendrikuus).

Varasemalt olid vastavad summad 2304 eurot aastas ning 192 eurot kalendrikuus.

Lisaks pensioni maksuvabale tulule võib rakendada kõikidele tuludele üldist maksuvaba tulu

1728 eurot aastas (ehk 144 eurot kalendrikuus). See tähendab, et pensionär, kes muid

tulusid ei ole maksustamisperioodil saanud, võib alates 2014. aastast maksuvabalt saada

pensioni 4248 eurot aastas (ehk 354 eurot kalendrikuus). Muudatus tagab selle, et keskmine

pension on jätkuvalt tulumaksuvaba.

 

Töötasu alammäär

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on töötasu alammäär tunnis 2,13 eurot. Töötasu alammäär

kuus on 355 eurot ( alus: Vabariigi Valitsuse 28.11.2013 määrus nr 166)

Jaga