Varstu valla külad ja alevikud

Varstu vallas on 1 alevik ja 19 küla.

Asustustihedus Varstu vallas on 7,5 inimset/km2 kohta.

2009 aastal eraldus Harjuküla küla Liguri külast ja moodustas omaette 12 elanikuga küla.

 

 Elanike arv  Varstu valla külades 2012  aasta  aprilli kuu seisuga.

Asula

Elanike arv 04. 2012

Varstu alevik

 

Krabi küla

109

Vana-Roosa küla

 91

Kõrgepalu küla

 82

Matsi küla

 73

Kangsti küla

 69

Paganamaa küla  44
Hintsiko küla  40
Raudsepa küla  32
 Tagakolga küla  29
Soolätte küla

 28

Viru küla

 25

Lüütsepa küla

 25

Mutemetsa küla

 22

Punsa küla  20
Metstaga küla  16
Pähni küla

 15

Liguri küla

 13

Harjuküla küla

 11

Laurimäe küla

  7

Allikas: Varstu Vallavalitsus