Tunnustatud Varstu valla tänukirjaga

 

11. september  2007  võeti vastu  VARSTU  VALLAVOLIKOGU määrus nr 7

 „Varstu valla tunnustusavalduste andmise kord“

 

Varstu valla tänukirjade andmise register 2007 -

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning kauaaegse töötamise eest (15 a) tänu avaldamiseks:

(Varstu Vallavalitsuse 08.10.2007 korraldus nr 66)

1.1. Ellen Ansip  - kauaaegse kohusetundliku töö eest;   

1.2. Annika ja Heino Anton -  Krabi kandi kultuurielu edendamise ja seltsielus aktiivse  osalemise eest;

1.3. Eevi Anton -  kauaaegse kohusetundliku töö eest koolis;

1.4. Heino Anton - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.5. Koidula Armulik - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

1.6. Valdur Erik - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.7. Maia Erikson - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.8. Marie Hainoja - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.9. Heidi-Hele Hanimägi  - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.10. Kaja Hanimägi - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

1.11. Kaja  Juhanson - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.12. Jüri Kalamees - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.13. Tiina ja Jüri Kalamees -  Krabi kandi kultuurielus osalemise ja toetamise eest;

1.14. Ülari Kasak - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.15. Helju Kauksi - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.16. Toomas Keem - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.17. Aivar Kender - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.18. Merike Kender - kauaaegse kohusetundliku töö eest  raamatukogu juhatajana;

1.19. Leili-Amanda Kikas - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.20. Tiiu Kuklase - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

1.21. Jaana Kõvatu - Krabi külaseltsi loomise ja seltsielus aktiivse osalemise eest; 

1.22. Külli ja Jaak Kärsoni Jõeäärse talu - eduka osalemise eest vabariiklikul „Kauni Kodu“  konkursil;

1.23. Liivi Käärt - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

1.24. Lauli Kütt - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.25. Reet Laats - kauaaegse kohusetundliku töö eest koolis;

1.26. Tea Laks -  kauaaegse kohusetundliku töö eest koolis;

1.27. Ene Laube - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.28. Tiiu Lehiste - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

1.29. Leili Lepa - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.30. Aare Loorits - pikaajalise kultuurielu edendamise ja näitemängu alleshoidmise eest;

1.31. Merike Mägise –  pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.32. Lea Mändmets - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.33. Pärja Mändmets - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis ja vallamajas;

1.34. Marje Mürk - loomingulise panuse eest Paganamaa kultuuriellu;

1.35. Merike Niitmets - kauaaegse kohusetundliku töö ja õpilasorg.- de töö eduka juhendamise eest;

1.36. Maimu Pallon -  pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.37. Hele Peterson - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.38. Anita  Ploom - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.39. Inga Ploomipuu - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.40. Ene Pärnaste - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.41. Beti Raam  -    pikaajalise osalemise eest kultuuri- ja seltsielus;

1.42. Igor Raju - Krabi õpilaskodu rajamisel ja arendamisel tehtud töö eest;

1.43. Heldi Raud - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.44. Rita Riisenberg - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.45. Õnne Saluorg - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.46. Heino Savi - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.47. Saima Savi - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.48. Õie Sepp - pikaajalise kohusetundliku  töö eest koolis;

1.49. Ale Sprenk - kauaaegse osalemise eest volikogu töös;

1.50. Taivo Tagamets - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.51. Mare Tara - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.52. Terje  ja Tiina Tederi Tammiku talu - eduka osalemise eest vabariiklikul „Kauni Kodu“ konkursil;

1.53. Helve Tina - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.54. Illi ja Jaan Uibo Raudseppa talu – eduka osalemise eest vabariiklikul „Kauni Kodu“   konkursil;

1.55. Ilmar Vahemets  – pikaajalise kohusetundliku abi eest heakorratöödel;

1.56. Ele Vakk - kauaaegse kohusetundliku töö eest;

1.57. Alo Veeväli - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.58. Aili Vissel - pikaajalise tulemusliku töö eest õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel.

 

 Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning kauaaegse kohusetundliku töötamise eest tänu avaldamiseks:

(Varstu Vallavalitsuse 20.02.2008 koraldus nr 14)

1.1. Hille  P o o l a  - kauaaegse kohusetundliku töö eest; 15a      

1.2. Aita  S c h m i d t  -  kauaaegse kohusetundliku töö eest: 15a

1.3. Ago  S a r a p u  - koostöö ja kaasaaitamise eest Varstu Kultuurikeskuse valmimisel.

 

Varstu valla tänukiri vallapoolse tunnustusavaldusena kauaaegse  töötamise eest (15.a.) tänu avaldamiseks:

(Varstu Vallavalitsuse 03.03.2008 koraldus nr 22):

1.1. Evi  K i i s  - kauaaegse töötamise eest.        

 

 Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest, ettevõtluse arendamise eest ning kauaaegse  töötamise eest (15.a.) tänu avaldamiseks (17.02 2009 korraldus  nr 16):

1.1. Harri  K e n d e r –  ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.2. Alar A n t s o v – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.3. Toomas  K e e m – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.4. Agor  M ä n d m a a – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.5. Rein  P a r v – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.6. Tiit N i i l u s - ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.7. Ülo  T a m m – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.8. Silver  T a m m e m ä g i – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.9. Avo L a n g u settevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.10. Margus T r e i a l – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.11. Margus  T r u u pettevõtluse arendamise ja säilitamise eest

1.12. Varstu Piimaühistuettevõtluse arendamise ja säilitamise eest Varstu vallas

1.13. AS Kagu-Eesti Turvas – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest Varstu vallas

1.14. AS Cista – ettevõtluse arendamise ja säilitamise eest Varstu vallas

1.15. Antsla Tarbijate Ühistu - kaubanduse arendamise ja säilitamise eest Varstu vallas

1.16.Tiina  R a n d j ä r vaktiivse osalemise eest koristustalgutel „TEEME ÄRA“

1.17. Margus  J õ e l a  - aktiivse osalemise eest koristustalgutel „TEEME ÄRA“

1.18. Rita  R i i s e n b e r gaktiivse osalemise eest koristustalgutel „TEEME ÄRA“

1.19. Tarmo  D e n k s - aktiivse osalemise eest koristustalgutel „TEEME ÄRA“

1.20. Tiiu  L e h i s t e - aktiivse osalemise eest  kodukoha heakorratöödel

1.21. Reet-Maire  K a l l e i - aktiivse osalemise eest  kodukoha heakorratöödel

1.22. Maie  P l o o m – ettevõtluse säilitamise ja korteriühistu käivitamine, aktiivne kodanik

1.23. Aivo  P õ d e r – Vahemetsa talu – ettevõtluse arendamise ja meeldiva koostöö eest 

1.24. Lilia  V e b e r - kauaaegse aktiivse osalemise eest Varstu valla kultuurielus

1.25. Marika  L a l i n - kauaaegse aktiivse osalemise eest Varstu valla kultuurielus

1.26. Helju  T o o t skauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri ja seltsielus

1.27. Aksel  J õ g i – kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus  

1.28. Hille  K i h u l a n e – koostöö ja teenete eest suurte perede abistamisel

1.29. Toivo  M u s t aktiivse külaelu edendamise eest

1.30. Vello  T o o m  - kauaaegse töötamise eest (15.a) Vana-Roosa kalmistuvahina

 

Varstu valla tänukiri vallapoolse tunnustusavaldusena kauaaegse  töötamise eest tänu avaldamiseks         (14. 12.2009  korraldus nr 109):

1.1. Lüügi  U t s a l –  kauaaegse töötamise eest (15.a) Krabi Põhikoolis.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest (15.a) tänu avaldamiseks                                                      

(11. 02.2010  korraldus nr 10):

1.1. Viire  H a l l e r  - kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus

1.2. Lille  S a l u o r gkauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri ja seltsielus

1.3. Alma S p r e n k – kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus

1.4. Tea Laks -  kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus

1.5. Helle  R a a meduka töö eest MTÜ Varstu kultuuritarõ projektide elluviimisel 

1.6. Marge  N u r k - eduka töö eest MTÜ Varstu kultuuritarõ projektide elluviimisel 

1.7. Tiina  R a n d j ä r v - kauaaegse kohusetundliku töö eest (15.a. vallas).

1.8. Anneli  M ä n d m a a – kauaaegse kohusetundliku töö eest(15 a. vallas).

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest (15 a) tänu avaldamiseks                                   

(15. 02.2011 korraldus  nr 12):

1.1. Koidu Vainu  - kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus; 

1.2. Mare Vumbakauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri ja seltsielus;

1.3. Riho Lehiste – laste ja noortega tehtud töö ning spordi ja tervislike eluviiside propageerimise eest;    

1.4. Inga  Ploomipuu - kauaaegse kohusetundliku töö eest eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel;

1.5. Marge  N u r k  -  kauaaegse kohusetundliku töö eest ja aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus;

1.6. Ere  V a r i k - kauaaegse kohusetundliku töö eest  õpilaste toitlustamisel;

1.7. LMP korteriühistukorteriühistu eduka käigushoidmise eest;

1.8. Maret Schmidt – Kerikutsi Karjatalus kauaaegse piimakarjakasvatuse edendamise eest;

1.9. Kaja Kasak – Soosaare talus kauaaegse piimakarjakasvatuse edendamise eest;

1.10. Urmas Uder –   lambakasvatus, teenete eest ettevõtluse  arendamisel;

1.11. Ellen Eelsoo –  ettevõtluse edendamise ja elanikele vajalike teenuste osutamise eest;

1.12. Kuuno Alekshea töö eest vallarahva teenindamisel(lumetõrjetöödel).

1.13. Tiina Kalamees -  „TEEME ÄRA“ talgute organiseerimise ja hea korralduse eest.

 

 Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest tänu avaldamiseks (17.02.2012 korraldus nr 08)

1.1. Linda Kender - kauaaegse (50a) tulemusliku pedagoogilise töö  ja valla hariduselu edendamise eest

1.2. Ele Vakk - kauaaegse (40a) tulemusliku pedagoogilise töö  ja valla hariduselu edendamise eest

1.3. Luule Kuus - kauaaegse (30a) tulemusliku pedagoogilise töö  ja valla hariduselu edendamise eest

1.4.  Heldi  Adamson - kauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri- ja seltsielus 

1.5.  Aino Saaritskauaaegse aktiivse osalemise eest kultuuri ja seltsielus

1.6.  Margus Ruitlane-Rüütli - Timuski-Jakobi talus põllumajanduse edendamise eest

1.7.  Korteriühistu Takjas - korteriühistu eduka käigushoidmise eest.

1.8.  Meelis Mõttus -  Varstu rahva kaasamise eest spordi- ja kultuuriüritustesse

1.9.  Iivi Raju – vallarahva abivalmi teenindamise eest

1.10. Liivi Mõttus -  mitmekesiste lasteaiaürituste korraldamise ja lapsevanemate eduka kaasamise eest

1.11. Jaana Kõvatu – tulemusliku projektitöö ja valla arengule kaasaaitamise eest.

1.12. Uno  Armkauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu Keskkoolis

1.13. Helina Tammemägi – sõbraliku koostöö eest lasteaiaürituste korraldamisel

1.14. Tiit Varblane  - kohusetundliku töö ja kvaliteetse kunsti õpetamise eest   

1.15. Andre Laine  - noortes tantsuhuvi tekitamise ning kvaliteetse ja erinevate tantsustiilide õpetamise eest

1.16. Helve Tina – kultuurikeskuse spordiürituste  läbiviimise ja abistamise eest

1.17. Sirja Läsakultuurikeskuse ürituste toetamise eest

1.18. Gunta Lule - koostöö eest Eesti-Läti  projektis „Still Active“

1.19. Daiga Bojare - koostöö eest Eesti-Läti projektis „Still Active“

1.20. Astrida Harju - Eesti-Läti piiriülese koostöö arendamise eest

1.21. Laura Pope - koostöö eest eesti-Läti projektis „Still Active“

1.22. Ilva Sare - Eesti-Läti  piiriülese koostöö  arendamise eest kultuuri valdkonnas

1.23. Liene Abolkalne - Eesti Läti piiriülese koostöö arendamise eest

1.24  Alda  Liepina - koostöö eest eesti-Läti projektis „Still Active“

1.25. Varstu Keskkooli  Õpilasesindus - koostöö eest ürituste organiseerimisel

1.26. Janek Armulikkultuurikeskuse ürituste  helindamise eest

1.27. Pille Ilisson – tulemusliku töö eest Krabi külaseltsis

1.28. Tea Laks -  tulemusliku töö eest Krabi külaseltsis

1.29. Teri Voomets - tulemusliku töö eest Krabi külaseltsis

1.30. Kaie Puusepp - tulemusliku töö eest Krabi külaseltsis.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks                                   

(29.06.2012  korraldus nr 2-1.2/45)

1.1. Anita Ploom – lasteaia ja laste hüvanguks tehtud hea  töö eest.

1.2. Evi Kiis – lasteaia ja laste hüvanguks tehtud hea töö eest.

1.3. Krabi külaselts -  Krabi rahvamaja taasavamise eest.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks                                   

(20.02.2013  korraldus nr 2-1.2/09)

1.1. Neidi Hansenkauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu Keskkoolis

1.2. Igor Rajukauaaegse (15.a.) kohusetundliku töö  eest Krabi Põhikoolis

1.3. Ly Joakit  - vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest   

1.4. Tiit Niilus - vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest    

1.5.  Aili Visselaktiivse osalemise eest kultuurielus, laste näitemängudega kultuuriürituste elavdamise eest 

1.6.  Kersti JõgiSeltsingu ”Kõrgepalu noored” tegevustega  külaelu elavdamise eest.

1.7.  Hele  S u v i eakate abivajajate lahke hooldamise eest

1.8.  Juta Voomets - eakate abivajajate lahke hooldamise eest

1.9.  Heldi  Adamson - eakate abivajajate lahke hooldamise eest

1.10.  Mart Kanger – Krabi piirkonna abivajajate vabatahtliku abistamise eest

1.11. Krissu Külaots – aktiivse osalemise eest Varstu kultuurielus, Varstu KK õpilasomavalitsuse juhina.

1.12. Varstu lasteaed SIPELGAS -Tänuväärse töö eest eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel ning

seoses lasteaia 45. sünnipäevaga. (15.03.2013)

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks (23.12.2013  korraldus nr 2-1.2/64)

1.1. Helve  T i n aPikaajalise sihikindla sporditöö ning kodutütarde-noorkotkaste juhtimise eest.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks (14.02.2014  korraldus nr 2-1.2/09)

1. Anda Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest tänu avaldamiseks:

 

1. Ave ja Arvi Saluorg - eduka osalemise eest vabariiklikul konkursil  „Eesti kaunis kodu 2013“ .  

2. Tiiu  L i i s k m a n n -  kauaagse aktiivse osalemise eest küla- ja seltsielus.

3. Õnne Saluorg –   Varstu kooli kokkutuleku korraldamise eest.  

4. Rainer Vissel -   Varstu kooli õnnestunud kokkutuleku korraldamise eest

5. Kerly Uppin - tulemusliku ja kohusetundliku töö eest Varstu koolis

6. Lemmi  P e h l a k - kauaaegse ja kohusetundliku töö eest (15.a.töötanud).

7. Ilmar  V a h e nm e t s – koostöö eest lasteaia õueala heakorrastamisel

8. Leo  M ä n n i s t e – koostöö eest lasteaia õueala heakorrastamisel

9. Katrin  P u d e r s e l l – koostöö eest lasteaia tervisekasvatuse edendamisel

10. Katrin  P a r v – tulemusliku ja kohusetundliku töö eest  lasteaias

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks (13.02.2015  korraldus nr 2-1.2/10)  

1.1. Janis Prangels - kauaaegse aktiivse Eesti Läti piiriülese koostöö arendamise eest;

1.2. Helle  Jõela  -   vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest; 

1.3. Annika Anton  -   läbi avaldatud loomingu võru keele säilitamise eest;

1.4. Sirje ja Ants Schmidt -   tunnustuse „Eesti talu 2014“   ja valla maine positiive kujundamise eest.

1.5.2014.a. valla armsaima ürituse „Lüütsepa külalaste kokkusaamise“ toimumise eest.

1.6. Igor  Raju –  vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest bussijuhina.   

1.7. Reet Järvpõldõpilaste järjepideva eduka ettevalmistamise eest aineolümpiaadideks;

1.8. Anne Kibal - õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest maakondlikeks ja vabariiklikeks võistlusteks;

1.9. Helve Tina - õpilaste tulemusliku ettevalmistamise eest maakondlikeks ja vabariiklikeks võistlusteks ning noorkotkaste ja kodutütarde tulemusliku juhendamise eest

1.10. Merit  Kokkkauaaegse ja kohusetundliku töö eest ( 15.a.).

1.11. Merike Niitmets -  noorkotkaste ja kodutütarde tulemusliku juhendamise eest.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks (10.02.2016  korraldus nr 2-1.2/07)

1) Seltsing ”Kõrgepalu noored” -  külaelu elavdamise eest.  

2) Anne Erik – vallarahva kauaaegse meditsiinilise teenindamise eest.

3) Ellen Ansip  õpilaste kauaaegse meditsiinilise teenindamise eest.

4) Rein Kirsbaum – aktiivsuse eest külaelu heakorra tagamisel.

5) Uuno Kolts – kodanikuaktiivsuse eest (rahva eestkõneleja perearsti tagasisaamiseks)

6) Ilmar U d s u  aktiivse tegevuse ja kohusetundliku töösse suhtumise eest (kalmistuvahina)

7) Kati Truup – ratsaspordiürituste „Ubajärve rännak“  korraldamise eest;

8) Urve Teder – osalemise eest ülevabariigilisel „Avatud Talude Päeval 2015“;

9) Ingrid Luik-Semevsky – projekti „Hooliv kogukond“  eduka teostamise eest;

10) Juta Koemets – pikaajalise ja pühendunud töö eest Varstu Keskkoolis;

11) Anne Kibal – õpilases ande leidmise ja arengu toetamise eest (toetus ja abi Armand Ivanovi ettevalmistamisel ja osalemisel vabariiklikel võistlustel kergejõustikus);

12) Õnne Saluorg  pikaajalise ja pühendunud töö eest majandusjuhina Varstu Keskkoolis:

13) Urve Konksi – pikaajalise ja entusiastliku töö eest käsitöö- ja kunstiõpetuse õpetamisel; 

14) Aili Toom  kauaaegse ja kohusetundliku töö eest;

15) Anu Mändmets  kauaaegse ja kohusetundliku töö;

16) Jaana Kõvatu   kauaaegse ja kohusetundliku töö eest;

17) Mait Mölder – kauaaegse meeldiva koostöö eest;

18) Pilvi Merisalu – meeldiva koostöö eest lasteaialaste õppetegevuste läbiviimise mitmekesistamisel; 

19) Marie  Hainoja – meeldiva koostöö eest lasteaialaste õppetegevuste läbiviimise mitmekesistamisel.

 

Varstu valla tänukiri vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud tegevuse eest (14.07.2016  istungi protokoll).  Kätte anda rühma 10. a juubeli tähistamisel 12.08.2016

Naisrühm Pääsusilm  10. sünnipäeval ja kauaaegse pühendunud tegutsemise eest

 

Varstu valla tänukiri vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest (18.01.2017  istungi protokoll)  

Kodutütarde Võrumaa Ringkond   noorte kasvatustöö ja meeldiva koostöö eest kodutütarde 85.aastapäeva puhul.

 

Varstu valla tänukirjad vallapoolse tunnustusavaldusena Varstu valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest  ning kauaaegse töötamise eest  tänu avaldamiseks (14.02.2017  korraldus nr 2-1.2/07)  

1) Reili Jäädmaa, pälvis "Aasta kodutütar 2016" tiitli

2) Matsi Tehnikaspordiklubi – (12 a.)  Ürituste korraldamise ja noorte kaasamise eest tehnikaspordi aladele

3) Eakate klubi Hõbehall  (33 a.) aktiivse osalemise eest valla- ja maakonna üritustel

4) OÜ Varstu Energia – kauaaegne valla vee-ettevõtja ja elektriteenuste osutaja. Kauaaegse meeldiva koostöö eest

5) Jaanus Põldsepp  alati abivalmis kultuuriüritustel kaasaaitaja. Kauaaense meeldiv  ja abivalmis koostöö 

6) Tarmo Denks  Paganamaa arendamise eest.

7) Lenno  Kangur  külaeeluga kiire kohanemine. Aktiivsuse eest külaelu edendamisel  ja kogukonna kaasamisel.

8) Tanel Allas  turismi edendamise eest Varstu vallas.

9) Taso Vahl  tennisemängu edendamise eest Varstu vallas

10) Linda Kender  55.a. Krabi kooli õpetaja, kõrge panuse eest Varstu valla haridusellu.

11) Liivi Käärt  39 a. Varstu lasteaia õpetaja,  kõrge panuse eest Varstu valla haridusellu.

12) Uno Arm  20 a. Kauaaegse kohusetundliku töö eest allasutuste korrashoidmise eest

13) Enn Vaino  Kodukoha väärtustamise, kirjandusliku tegevuse  ning rohkete raamatute avaldamise eest. 

14) Vaike Juul  kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Varstu raamatukogus

15) Leida Jaaska  kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Varstu raamatukogus

16) Sirje Schmidt   kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Varstu raamatukogus

17) Hilda Kõiv  kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Krabi raamatukogus

18) Pille Ilisson   kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Krabi raamatukogus

19) Tiiu Liiskmann   kauaaegne pühendunud kirjanduse lugeja Krabi raamatukogu

20) Annika  ja Heino Anton – laste jõulupeaoks kirjutas Annika näidendi ja Heino tegi dekoratsioonid. Koostöö ja abi eest Varstu valla eelkooliealiste laste jõulupeo korraldamisel. 

21) Anneli Vissel – Pikaajalise ja tulemusliku koostöö eest Varstu lasteaia hoolekogu esimehena.