Tunnustatud Varstu valla vapimärgiga

 

11. september  2007  võeti vastu  VARSTU  VALLAVOLIKOGU määrus nr 7

 „Varstu valla tunnustusavalduste andmise kord“

 

Varstu valla vapimärkide andmise register 2007 - 2017

Varstu valla vapimärgid nr 1- 22 järgmistele füüsilistele isikutele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Varstu valla 15. aastapäevaga, kätte antud 12.10.2007, Varstu Vallavolikogu 09.10.2007 otsuse nr 32 alusel

+nr 1.  Kaupo Demant - kodukoha ajaloo uurimise ja talletamise eest;

nr 2. Leeni Kartusov  -  kauaaegse kohusetundliku töö eest Vana-Roosa kalmistu hooldamisel;  

nr 3. Linda Kender -  kauaaegse kohusetundliku töö ja kooliarenduslikus töös aktiivse osalemise eest;

nr 4. Voldemar Kiinoja - ajaloo talletamise, eestluse edendamise ja välissuhete arendamise eest;

nr 5. Jüri  Kikkas - väljapaistvate teenete eest kodukoha elu arendamisel;

nr 6. Juta Koemets - kauaaegse kohusetundliku töö ja kooliarenduslikus töös aktiivse osalemise eest;

nr 7. Heino Kokk  -  Varstu kino elushoidmise ja arendamise eest;

nr 8. Luule Kuus - kauaaegse kohusetundliku töö ja kooliarenduslikus töös aktiivse osalemise eest:

nr 9. Mati Kütt - väljapaistvate teenete eest kodukoha elu arendamisel;

nr 10. Maido Mändmets - väljapaistvate teenete eest hariduselu arendamisel; 

nr 11. Andrus Ploom – ettevõtluse arendamise läbi töökohtade loomise ja külaelu  edendamise eest;

 nr 12. Helle Raam -  kauaaegse kohusetundliku töö eest alushariduse edendamisel;

+ nr 13. Heino Savi  -  kauaaegse kohusetundliku töö eest ja väljapaistvate teenete eest hariduselu edendamisel;

nr 14. Ale Sprenk – väljapaistvate teenete eest haridus- ja vallaelu arendamisel; 

    NB! Vapimärk anda üle Krabi koolimaja avamise 10. aastapäeval.

nr 15.  Silver Tammemägi - autospordi edendamise ja krossiürituste korraldamise eest;

nr 16.  Kaimo Tara - väljapaistvate teenete eest sporditöö edendamisel ning õpilaste õpetamisel ja kasvatamisel;

+nr 17. Linda TürkVarstu ajaloo talletamise eest;

nr 18. Siimo  Uibo - väljapaistvate teenete eest hariduselu arendamisel;

+nr 19. Veera Urbla Ritsiku kiriku hoidmise eest;

nr 20. Enn Vaino - oma loomingus Varstu rahva elu-olu ja looduse jäädvustamise eest;

nr 21. Malle Vissel – kauaaegse kohusetundliku töö eest valla järjepidevuse kandjana;

nr 22. Rein Ansip –  kauaaegse kohusetundliku töö eest ja väljapaistvate teenete eest valla elu arendamisel;   

 

Varstu valla vapimärgid nr 23 - 25 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 90. aastapäeva ja Varstu Kultuurikeskuse 15. sünnipäevaga, kätte antud 22.02.2008, Varstu Vallavolikogu 12.02.2008 otsuse nr 4 alusel:

nr 23. Anneli  M ä n d m a a - väljapaistvate teenete eest kultuurielu arendamisel; 

nr 24. Aivar  N u r k - väljapaistvate teenete eest kodukandi elu arendamisel;

nr 25. Jüri  E r i k s o n - väljapaistvate teenete eest kodukandi elu arendamisel.

 

Varstu valla vapimärgid nr 26 - 37 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 91. aastapäevaga ja  kätte antud 23.02.2009, Varstu Vallavolikogu 17.02.2009 otsuse nr 8 alusel:

26. Edgar   K o l t s –   väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

27. Jüri  K a l a m e e s –   - väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.   

28. Viktor F i l i p p o v –     väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

29. Aivar  A d a m s o n –   väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

30. Aivar  K e n d e r  väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

31. Ants  S c h m i d t  - väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

32. Hannes  M e r i s a l u -  väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

33. Ruth  K u u b a  väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.     

34. Kaido  M ä n d m a a - väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

35. Õnne  S a l u o r g  - väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

36. Roomet  A l l a s  -  väljapaistvate teenete eest ettevõtluse arendamisel.

37. Merike  M ä g i s e  -  teenete eest tublide laste kasvatamisel.

 

Varstu valla vapimärgid nr 38 – 42 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 92. aastapäevaga ja  kätte antud 19.02.2010, Varstu Vallavolikogu 16.02.2010 otsuse nr  5 alusel:

38. Hille  K i h u l a n e  - väljapaistvate teenete eest valla elu arendamisel sotsiaaltöö valdkonnas.

39. Ruth  S o e  -  väljapaistvate teenete eest valla elanike teenindamisel.

40. Merike  N i i t m e t s  -  väljapaistvate teenete eest noorkotkaste ja kodutütarde juhendamisel.

41. Liivi  K ä ä r t  -  pikaajalise töö eest eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel.

42. Heidi-Hele Hanimägi  -  väljapaistvate teenete eest õpilaste tulemuslikul õpetamisel ja kasvatamisel.

 

Varstu valla vapimärgid nr 43 – 49 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 93. aastapäevaga ja  kätte antud 23.02.2011, Varstu Vallavolikogu 08.02.2011 otsuse nr  4 alusel:

43. Koidula Armulik  - kauaaegse kohusetundliku töö eest lasteaias;

44. Leili Lepa - kauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu keskkoolis;

45. Ene Pärnaste - kauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu keskkoolis;

46. Rita Riisenberg - kauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu keskkoolis;

47. Aili Vissel - kauaaegse kohusetundliku töö eest Varstu keskkoolis;

48. Lea Mändmets – väljapaistvate teenete eest noorsootöö edendamisel;

49. Helve Tina - väljapaistvate teenete eest noorsootöö edendamisel.

 

2012 ei antud vapimärke

 

Varstu valla vapimärgid nr 50 – 53 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 95. aastapäevaga ja  kätte antud 22.02.2013, Varstu Vallavolikogu 19.02.2013 otsuse nr 3 alusel:

50. Jaana Kõvatu   - Krabi rahvamaja taasavamise ja Krabi piirkonna arengule kaasaaitamise eest. 

51. Kaja Juhanson - kauaaegse pühendunud töö eest valla stabiilsel arengul. 

52. Marge Nurk - kauaaegse aktiivse osalemise eest Varstu kultuurielus

53. Merike Kender - kauaaegse pühendunud töö eest raamatukogu juhatajana. 

 

Varstu valla vapimärgid nr 54 – 60 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 96. aastapäevaga ja  kätte antud 21.02.2014, Varstu Vallavolikogu 18.02.2014 otsuse nr 1 alusel:

54. Sigmar Tammemägi – väljapaistvate teenete eest valla spordielu arendamisel motospordi valdkonnas:

55. Lagle  T i k k -  väljapaistvate teenete eest valla elanike teenindamisel; 

56. Maia  E r i k s o n - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;   

57. Mare  T a r a - väljapaistvate teenete eest Varstu hariduselu edendamisel;

58. Neidi  H a n s e n - väljapaistvate teenete eest majandus- ja ettevõtlusõppe edendamisel; 

59. Anne  K i b a l - väljapaistvate teenete eest Varstu valla koolisporditöös;   

60. Tiia  P e h l a k - väljapaistvate teenete eest õpilaskodu arendustöös.  

 

Varstu valla vapimärgid nr 61 – 62 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 97. aastapäevaga ja  kätte antud 23.02.2014, Varstu Vallavolikogu 10.02.2015 otsuse nr 5 alusel:

61. Ele  V a k k –  pikaaegse ja tulemusliku tegevuse eest muusika õpetamisel;

62. Urve  K o n k s i  - pikaajalise ja järjepideva kunsti- ja käsitööalase tegevuse eduka edendamise eest.

 

Varstu valla vapimärk nr 63  vallapoolse austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses 60. juubeliga ja kätte anda 29.04.2015 kell 18.00 Varstu Kultuurikeskuses toimuva  kevadkontserdil, Varstu Vallavolikogu 21.04.2015 otsuse nr 9 alusel:

63. Liilia  V e b e r  - kauaaegse pühendunud ja tulemusliku töö eest tantsujuhina Varstu Kultuurikeskuses.

 

Varstu valla vapimärgid nr 64 - 69 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 98. aastapäevaga ja  kätte antud 23.02.2016 Varstu Vallavolikogu 10.02.2016 otsuse nr 4 alusel:

64. Alar Antsov – kauaaegse abivalmi teenindamise eest;

65. Igor Raju  vallarahva kauaaegse abivalmi teenindamise eest;    

66. Marje Mürk – loomingulise panuse eest Varstu valla kultuuriellu;

67. Aita  Schmidt – väljapaistvate teenete eest vallarahva kauaaegsel ja korrektsel teenindamisel;

68. Helju Toots – pikaaegse ja väljapaistvate teenete eest valla elanike teenindamisel.

69. Anita  P l o o m  kauaaegse kohusetundliku töö eest alushariduse edendamisel ning eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel Varstu lasteaias.

 

Varstu valla vapimärgid nr 70-76 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest seoses Eesti Vabariigi 99. aastapäevaga ja  kätte antud 23.02.2017 Varstu Vallavolikogu 14.02.2017 otsuse nr 1 alusel:

70. Viivi Harak  ajaloo ja külaelu elav mälu.

71. Ere Varik – 30 aastat koolikokk. Kauaaegse pühendunud töö eest vallarahva teenindamisel.

72. Silver Sild – ELKS Varstu osakonna juhatuse esimees. Osakonna tegevuse tulemusliku juhtimise ja pideva arendamise eest.

73. Merike Mägise – 30 aastat tulemuslikku tööd Krabi koolis ja kõrge panuse eest kohaliku hariduselu edendamisel.

74. Eevi Anton – 30 aastat tulemuslikku tööd Krabi koolis.

75. Inga Ploomipuu – pikaajalise  töö (30.a.) eest eelkooliealiste laste õpetamisel ja kasvatamisel Varstu lasteaias.

76. Evi Kiis – kauaaegse (30.a.) kohusetundliku töö eest Varstu lasteaias.

 

Varstu valla vapimärgid nr 77-87 järgmistele kodanikele vallapoolse erilise austusavaldusena Varstu vallale osutatud väljapaistvate teenete eest valla maine positiivsel kujundamisel ning haldusreformi käigus tehtud mahuka töö ja suure panuse eest, kätte antud Varstu Vallavolikogu VIII koosseisu viimasel, 50. istungil Krabil.

Varstu Vallavolikogu 10.10.2017 otsuse nr 25 alusel

77. Helle Alliksoo – volikogu liikmena suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

78. Ülari Kasak – volikogu liikmena suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

79. Toomas Keem – volikogu liikmena suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

80. Lea Kuus – volikogu liikmena suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

81. Evi Taal – volikogu  liikmena suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

82. Maigi Niilus – vallavalitsuse raamatupidajana suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

83. Signe Arumäe  vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistina suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

84. Kaja Kütt – vallavalitsuse maakorraldajana suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

85. Rainer Vissel – vallavalitsuse majandusspetsialistina suure panuse eest haldusreformi läbiviimisel;

86. Taivo Tagamets –  kauaaegse töötamise ja panuse eest valla arengusse;         

87. Merit Kokk  teenete eest Varstu valla hariduselu edendamisel ja kooliarenduslikus töös aktiivse osalemise eest.