Haldusreformi infoleht

Rõuge vallavolikogu tegi 27. aprillil 2016 Haanja, Misso ja Varstu vallavolikogudele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks ning ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kõik vallad on praeguseks ettepanekule jaatavalt vastanud ning meie nelik on esimene Võrumaal, mis on hakanud astuma konkreetseid samme ühinemise poole: Rahandusministeerium on määranud meile ühinemiskonsultandi, toimunud on haldusreformi juhtrühma koosolek, paika saanud ajakava ning alustatud valdkondlike töörühmade koosolekuid.

Iseenesestmõistetavalt on kõik liituvad vallad läbirääkimistelaua taga võrdsete partneritena ning haldusreform viiakse ellu kohalike elanikega arvestavalt ja kogukondi võimalikult palju kaasates. Sellest tulenevalt oleme koostanud ka ühise haldusreformi infolehe.

 

Hea Varstu valla inimene!

Haldusterritoriaalsest reformist on räägitud aastaid. Tundus, et jutuks see jääbki. Kuid tänaseks on selge, et 1.juulist 2016 hakkab kehtima haldusreformi seadus, mis reguleerib kogu protsessi.

Ühinemisläbirääkimised juba käivad. On selge, et see tekitab palju küsimusi, palju rohkem, kui arvata oskasime. On oluline, et iga kodanik viiks ennast teemaga kurssi, mõtleks oma osale kogu haldusreformis, sest iga arvamus oluline, kuid eriti oluline on teadlik arvamus.

Saame soovitada, et ole aktiivne ja osale avalikel teavituskoosolekutel, külasta haldusreformi kodulehte, loe iga rida meie nelja valla ühinemise infolehel ja Varstu valla kodulehel oleval reformi infolingil, osale elanike arvamuse väljaselgitamisel, ole osaline parimate tingimuste loomisel. Juba jooksvalt saab iga vallakodanik anda Varstu valla esindajate kaudu töörühmade töösse oma sisendi enda mõtetest ehk siis olla osaline paljudele küsimustele vastuste leidmisel.

Omalt poolt püüame olla võrdväärne partner läbirääkimisel. Ja seda selliselt, et Varstu valla kodanike huvid oleksid kaitstud, et meie ühises loodavas omavalitsuses tunneks iga kodanik ennast hästi, oleks õnnelik.

Varstu Vallavolikogu esimees Ale Sprenk

Varstu vallavanem Rein Ansip

 

 

Avalikud teavituskoosolekud

On kavas korraldada kahel korral avalikud teavituskoosolekud :

26. juulil kell 15 Krabi Rahvamajas

26. juulil kel 17 Varstu Kultuurikeskuses

Teine avalik teavituskoosolek toimub oktoobris, täpne toimumisaeg selgub hiljem ja teatatakse täiendavalt.

 

Ühinemisläbirääkimiste ajakava 2016. aastal

Juuni

·   Juhtrühma koosolek

·   Töörühmade moodustamine

·   Töörühmade koosolekud

·   Ühinemise infoleht

Juuli

·   Juhtrühma koosolek

·   Töörühmade koosolekud

·   Avalikud teavituskoosolekud valdades

·   Ühinemislepingu projekti koostamine

August

·   Juhtrühma koosolek

·   Ühinemislepingu projekti tutvustamine vallavolikogude komisjonides

·   Ühinemislepingu projekti I lugemine vallavolikogudes

·   Rahva arvamuse välja selgitamise korra I lugemine vallavolikogudes

September

·   Töörühmade koosolekud

·   Ühinemislepingu projekti I lugemine vallavolikogudes

·   Rahva arvamuse välja selgitamise korra I lugemine vallavolikogudes

Oktoober

·   Juhtrühma koosolek

·   Ühinemislepingu avalik väljapanek

·   Avalikud teavituskoosolekud valdades

November

·   Juhtrühma koosolek

·   Avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute läbivaatamine

·   Rahvaküsitluse läbiviimine

·   Ühinemise infoleht

Detsember

·   Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine

 

·   Ühinemislepingu kinnitamine vallavolikogudes

 

Ühinemisläbirääkimistest lühidalt

Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisest on räägitud juba ligemale kaks kuud. Tänaseks on valdade vahel esimesed koosolekud peetud, esialgsed kokkulepped tehtud ning on viimane aeg ka kohalikud elanikud asjade kulgemisega kurssi viia. Selleks ongi kokku pandud käesolev ühinemisläbirääkimiste infoleht, mis ilmub samaaegselt kõigis valdades. Seejuures sisaldab lehe esikülg iga läbirääkimisi pidava valla infot ning tagakülg üldise infoga on kõigil ühine.

Ees on ääretult tegus aeg täis intensiivset tööd, põnevaid tulevikuvaateid ja kahtlemata keerulisi otsuseid. Neljast omanäolisest tublist väikevallast peaks pooleteise aasta pärast saama üks, mis on vähemasti sama tubli, ainulaadne ja edasipüüdlik.

Plaan viia ühinemine läbi kohalike elanikega arvestavalt ning kogukondi maksimaalselt kaasates pole vaid sõnakõlks, selle nimel töötame algusest peale: ühinemislepingusse annavad sisendi temaatilised töörühmad, mis koosnevad meie valdade inimestest, kahel korral läbirääkimiste perioodi jooksul toimuvad avalikud rahvakoosolekud, sügisel viiakse läbi rahvaküsitlus ning lisaks tänasele ilmub veel üks läbirääkimisi kajastav infoleht. Lisaks avaldame jooksvat infot ühinemisläbirääkimiste kohta valdade infokanalites.

 

Ühinemisläbirääkimised Võrumaal on hoogsalt käivitunud

7. juunil toimunud Riigikogu istungil võeti vastu pikalt kirgi kütnud haldusreformi seadus. Sellest tulenevalt on kõigil omavalitsustel, kelle elanike arv on väiksem kui 5000, vajalik jõuda vabatahtlike ühinemisteni juba selle aasta lõpuks. Võrumaal puudutab vastav kriteerium kõiki omavalitsusi peale Võru linna. Õnneks on mitmed maakonna omavalitsused Riigikogu otsust ennetanud ning juba mõnda aega ühinemisläbirääkimistega tegelenud.

Seni on Võrumaal ühinemisläbirääkimistega kõige kaugemale jõudnud Rõuge, Haanja, Misso ja Varstu, kes ootavad läbirääkimiste laua taha ka Mõniste valda.Teiseks läbirääkimiste piirkonnaks on Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald, sealsed läbirääkimised on kavandatud suve teise poolde. Võrumaa loodenurgas asuv Urvaste vald on läbirääkimisi pidamas Valgamaa omavalitsuste Otepää, Sangaste ja Paluperaga.

Samas on mitmete omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste suund tänaseks ebaselge. Hetkel pole kindlat suunda Antsla vallal, samuti kaaluvad erinevaid alternatiive Vastseliina ja Meremäe. Haldusreformi seadusest tulenevalt on selge, et “kõrvalejääjaid” olla ei saa – kriteeriumitele mittevastavatel juhtudel alustab Vabariigi Valitsus 2017. aastal “sundliitmist”.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu juures töötab alates juuni teisest nädalat omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste koordinaator Mihkel Laan. Maakonna ühinemiste koordinaatori ülesanne on toetada kõiki omavalitsusi vabatahtlikes ühinemisprotsessides nii, et osapooled oleks rahul ja sundliitmisi maakonnas ei tuleks.

Mihkel Laan (529 7984, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

 

 

 

Töö ühinemise nimel käib juhtrühma eestvedamisel ning töörühmade agaral kaasabil

1. juunil kogunes Rõuge vallamajas esimest korda Haanja-Misso-Rõuge-Varstu ühinemisläbirääkimiste juhtrühm. Juhtrühma ülesandeks
on nelja valla liitmisprotsessi sujuv ja efektiivne juhtimine, mis viib 2016. aasta lõpuks ühinemislepingu allkirjastamiseni.

Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisläbirääkimiste juhtrühma kuuluvad Juri Gotmans, Aigar Kalk, Lembit Sikk, Aigar Paas, Tiit Niilo, Tiit Toots, Karel Saarna, Rein Ansip ja Ale Sprenk.

Ühinemisläbirääkimiste juhtrühma esimesel koosolekul lepiti kokku, et võimalikult laiapõhjalise ja erinevaid vaateid hõlmava ühinemislepingu koostamiseks moodustatakse neli valdkondlikku töörühma:

·  Finants-, majandus- ja arengutöörühm, mille tegevust juhib Rõuge vald,

·  Hariduse töörühm, mille tegevust juhib Varstu vald,

·  Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm, mille tegevust juhib Misso vald,

·  Kultuuri, spordi ja kolmanda sektori töörühm, mille tegevust juhib Haanja vald.

Igast vallast kuulub igasse töörühma 2−3 liiget, lisaks kaasatakse iga meeskonna töösse ka väline ekspert.

Juhtrühma liikmed võivad kuuluda valdkondlikesse töörühmadesse nende liikmetena, aga ka need juhtrühma liikmed, kes ühessegi töörühma ei kuulu, võivad kõigil töörühmade koosolekutel osaleda.

Finants-, majandus- ja arengutöörühm:

Taavi Karu (töörühma juht), Kalvi Kõva, Olev Mõttus, Rein Peedumäe, Uno Kangro, Vahur Zuppur, Indrek Ülper, Maret Einla, Tiia Kukk, Rein Ansip, Kaja Juhanson, Rainer Vissel, Antti Roose (väline ekspert).

Hariduse töörühm:

Ale Sprenk (töörühma juht), Kerli Kõiv, Elina Järv, Toomas Raju, Evi Lestberg, Maie Oppar, Egle Kõva, Sirje Pihelgas, Kaire Trumm, Kristin Tisler, Ave Saluorg, Õnne Saluorg, Piret Sapp (väline ekspert).

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm:

Mariliis Raidma (töörühma juht), Maire Grosmann, Siiri Kuus, Aune Saal, Maie Kalnapenkis, Anne Heier, Erki Sok, Evi Luts, Helina Tammemägi, Signe Arumäe, Aivar Nurk, Kadri Kangro (väline ekspert).

Kultuuri, spordi ja III sektori töörühm:

Sirje Pärnapuu (töörühma juht), Riina Kööts, Viivika Nagel, Lauri Semevsky, Tiia Zuppur, Eda Veeroja, Edda-Karin Luht, Imre Paas, Aigi Young,  Malle Vissel, Anne Kibal, Anneli Mändmaa, Mailis Koger (väline ekspert).

 

 

 

Haanja, Misso, Rõuge ja Varstu valdade ühinemiskonsultant on Kadri Tillemann (501 5440, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
Jooksvat infot ühinemisläbirääkimiste kulgemise kohta saab nii selleks loodud kodulehelt  www.varstu.ee/haldusreform, konsultandilt kui kõigi valdade vallavanematelt ja volikogude esimeestelt.

 

Jaga