Tööpakkumise avaldamine

 

Vaba töökoha täitmisel saate kasutada töötukassa abi. Tööpakkumise avaldamiseks ja sellele sobivate töötajate otsimiseks avaldage tööpakkumine Töötukassa iseteeninduskeskkonnas või edastage see iseteeninduskeskkonna kaudu meile registreeritud töötute seast eelvaliku tegemiseks. Tööpakkumise avaldamine ja eelvaliku tegemine on tasuta!

http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11240