Taliteenistus

 

2014  talveperioodil toimub valla- ja erateede talihooldus sarnaselt eelmiste aastatega. Teede lumest puhastamine sahkamise teel toimub peale intensiivset lumesadu või tuisu lõppu ning mõjuval põhjusel erikorralduse alusel. Lumetõrjet korraldab valla majandusspetsialist Rainer Vissel, tel 5303 8182 või  vallamaja tel 782 1354.

Tuletame veelkord meelde, et taliteenistuse korraldamiseks ja tulenevalt Varstu valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja § 3 lg 3 (RT IV, 29.01.2014, 44)  peab iga maaomanik hoidma oma majapidamise juurde viiva TEE ÄÄRED VÕSAST PUHTAD!  Vastasel korral ei ole võimalik teenust osutada.