Projekteerimistingimused 2015

 

Nr  01-2015, 14.01.2015,   Leonhard Weiss Energy AS-ile (registrikood 10665798) projekteerimistingimused   Varstu valla Viru külas Vana-Laane kinnistu liitumise projekteerimiseks. 

Nr 02-2015, 14.01.2015, Empower AS-ile (registrikood 11445550) projekteerimistingimused Varstu valla Laurimäe külas Troodasoo  kinnistu liitumisühenduse projekteerimiseks.

Nr 03-2015, 14.01.2015, FIE Kaido Mändmaa Männiku talule (registrikood10628703) projekteerimistingimused  Varstu valla Punsa külas teraviljalao püstitamiseks Vana-Punsa kinnistule, katastriüksus 86502:002:0491. 

Nr 04-2015, 14.01.2015, OÜ Keskkonnaprojekt (registrikood10628703) projekteerimistingimused  Varstu valla Soolätte külas Uibumäe kinnistu peakaitsme suurendamise  projekteerimine, katastriüksus 86502:002:0104.

Nr 05-2015, 30.03.2015, OÜ Aveastra (registrikood 11391736) projekteerimistingimused põllumajandusliku abihoone projekteerimiseks Varstu valla Viru külas Lamba kinnistule, kü 86502:001:0101).

Nr 06-2015, 15.05.2015, RMK Loodushoiuosakond (registrikood 70004459) projekteerimistingimused metsaonni püstitamiseks avalikuks kasutamiseks Varstu valla Pähni külas,  RMK kinnistule, kü 86502:001:0480.