Projekteerimistingimused 2014

 

Nr 01-2014, 24.01.2014,  Energia Võrguehitus AS-ile (registrikood 10665798), asukoht Kadaka tee 63 Tallinn 12915.  Varstu valla Kangsti külas Jaamamõisa pingeparandus,  liitumis- ja jaotuskilpide ehituseks ning õhuliinide  demonteerimiseks. 

Nr 02-2014, 04.02.2014, RMK Loodushoiuosakonnale Varstu valla Pähni külas RMK  Pähni looduskeskuse parkla ja väliklassi ning parklat ühendava kõnnitee projekteerimiseks. RMK Võrumaa metskonna kinnistutel,  86502:002:0137; 86502:001:0079;  86502:001:0078.

Nr 03-2014, 11.03.2014, Energia Võrguehitus AS-ile,  Varstu valla Viru külas õhuliinide rekonstrueerimiseks, maakaabli ja õhuliinide paigaldamiseks. Sänna II F1 pingeparandus.

Nr 04-2014,  04.07.2014,  Kaitseministeerium, Varstu valla Laurimäe külas Troodasoo katastriüksusele  (86502:001:0074) siderajatise paigaldamiseks.

Nr 05-2014, 22.09.204, OÜ Keskkonnaprojekt, Varstu valla vana-Roosa külas madalpinge õhuliini rekonstrueerimiseks katastriüksustel 86501:002:1040; 86501:002:0129;  86501:002:0062;  86501:002:0150.

Nr 06-2014, 22.09.204, OÜ Keskkonnaprojekt, Varstu valla vana-Roosa külas Savikingu F1 nõuetekohasuse tagamiseks (86501:001:0420).

Nr 07-2014, 29.10.2014, Energogen  OÜ, Varstu valla Kangsti külas Taarapõllu talu hoone katusele päikesepaneelide süsteemi paigaldus ja ühendamine olemasoleva elektrivõrguga (86501:001:0841).