Projekteerimistingimused 2013

 

Nr 01-2013, 06.09.2013, Eesti Energia Võrguehitus AS-ile, Varstu valla Lüütsepa külas  uue 30 kVA mastalajaama paigaldamiseks, õhuliinide rekonstrueerimiseks  ja maakaabli ja õhuliinide paigaldamiseks. Lüütsepa F1 nõuetekohasus.

Nr 02-2013, 26.11.2013, Eesti Energia Võrguehitus AS–ile, Varstu valla Punsa külas  0,4 kV maakaabli paigaldamiseks, liitumis- ja jaotuskilpide ehituseks ning õhuliinide demonteerimiseks.  Pingeparandus Punsa külas.

 Nr 03-2013, 04.12.2013, RMK Loodushoiuosakonnale, Varstu vallas Paganamaa külas Paganamaa vaatetorni rekonstrueerimiseks. Paganamaa Maastikukaitsealal, Paganamaa küla, Lambresaare kinnistu,   katastritunnus  86502:002:0410,

Nr 04-2013, 04.12.2013, RMK Loodushoiuosakonnale, Varstu vallas Pähni külas Pähni  metsaõpperaja rekonstrueerimiseks (puidust laudteede ja purrete rekonstrueerimise ja uue laudtee rajamise  projekteerimine). RMK Võrumaa metskonna kinnistud, katastritunnused  86502:002:0134; 86502:002:0148; 86502:002:0810.